Przydatne linki


Poniżej przedstawiamy przydatne adresy stron internetowych:

- link do rejestracji otworzy się w nowym oknie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oficjalna strona internetowa ministerstwa - znajdują tu się bardzo cenne informacje m.in.:

 • aktualnie obowiązujące akty prawne
 • wzory dokumentów
 • wykazy teleadresowe:
  • wydziałów polityki społecznej,
  • urzędów wojewódzkich,
  • regionalnych ośrodków polityki społecznej,
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl/

Strona internetowa państwowego funduszu celowego, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

- link do rejestracji otworzy się w nowym oknie

Oficjalny serwis miejski Gminy Miejskiej Kraków

Strona internetowa Gminy Miejskiej Kraków, gdzie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące miasta Kraków.

- link do rejestracji otworzy się w nowym oknie

Oficjalny portal miejski NGO Gminy Miejskiej Kraków

Oficjalny portal internetowy Gminy Miejskiej Kraków dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Kraków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://rops.krakow.pl/

Strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - którego celem działania  jest realizacja zadań samorządu województwa małopolskiego w zakresie polityki społecznej, funduszu celowego, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie http://www.mops.krakow.pl/

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - tu otrzymasz szczegółowe informacje o możliwości uzyskania wsparcia w trudnej sytuacji.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie http://www.gupkrakow.pl/

Strona internetowa Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - tutaj uzyskasz informacje o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych, o szkoleniach skierowanych do tychże osób, o możliwości uzyskania wsparcia w podjęciu pracy, a także uzyskasz pomoc w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami