Dostęp


Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami  Krakowska Fundacja Hamlet,
31-056 Kraków, ul. Józefa 1

 

1. Dostępność architektoniczna:
a) przy wejściu do budynku w którym mieści się lokal Środowiskowego Domu Samopomocy zastosowano osobny dzwonek z napisem Hamlet poniżej domofonów po prawej stronie. Przy pokonaniu niewielkiej różnic poziomu zapewniamy rampę i asystę pracownika, który wezwany dzwonkiem (telefonem, smsem) może wyjść na zewnątrz.
b) większość pomieszczeń środowiskowego Domu Samopomocy jest ułożona w amfiladzie co ułatwia dostęp. Przystosowana łazienka spełnia normy dotyczące osób niepełnosprawnych ruchowo (toaleta posiada odpowiednią przestrzeń manewrową o średnicy minimum 1,5 m wolną od przeszkód, co umożliwia swobodny dostęp osobie na wózku do muszli oraz umywalki). Pokonanie niewielkiego schodka wewnątrz lokalu zapewnia schodołaz oraz pomoc wyznaczonego pracownika Domu. Na ścianie umieszczona jest plansza z rozkładem pomieszczeń, z napisami w języku polskim i pismem Braille’a.
c) ewakuacja lub uratowanie w inny sposób uczestników odbywa się poprzez uruchomienie alarmu dźwiękowego oznaczającego niebezpieczeństwo, opracowany i przećwiczony plan ewakuacji, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, również systemem wypukłych znaków, zastosowanie mat ratowniczych, koca gaśniczego, gaśnic. Lokal Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się na parterze i posiada trzy niezależne wyjścia na zewnątrz. Wyznaczona bezpieczna strefa oczekiwania dla uczestników jest poza lokalem w ogrodzie.

2. W zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), poprzez: umożliwienie czytania maszynowego tekstu na stronie internetowej Fundacji Hamlet przy zastosowaniu czytnika immersyjnego, możliwość zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu, odwróconych kolorów.

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjną zapewniamy poprzez:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023r. Poz. 20) przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, dostosowanie stanowisk komputerowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zastosowanie sprzętu umożliwiającego alternatywną komunikację np. protezę mowy tzw. „Mówik”, dostępność terapeuty ze znajomością języka migowego, potwierdzoną certyfikatem Polskiego Związku Głuchych, wykorzystanie przenośnej pętli indukcyjnej dla osób z niedosłuchem.  
b) pracownicy Fundacji są przeszkoleni w zakresie udzielania informacji osobom z niepełnosprawnością oraz pomagania im w przemieszczaniu się po lokalu. Jest możliwe wejście na teren ośrodków z psem przewodnikiem, pod warunkiem wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.